Služby a servis

Instalace a opravy radiometrické měřící techniky

V rámci dodávky našich produktů provádíme i instalaci a seřízení do konečné uživatelské podoby. Firma NUMET je držitelem povolení Státního úřadu jaderné bezpečnosti pro provádění instalací zařízení, které obsahují zdroj ionizujícího záření. Provádíme pozáruční opravy námi vyráběné měřící techniky a v jednotlivých případech i cizí měřící techniky, pokud je založena na stejném měřícím principu.

Zpracování dokumentace pro povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření

Zpracováváme podkladovou dokumentaci pro povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření (program zabezpečování jakosti, program monitorování, provozní předpisy, vnitřní havarijní plán, důkaz optimalizace) se specializací na průmyslové aplikace.

Provádění soustavného dohledu nad radiační ochranou

Máme povolení od Státního úřadu jaderné bezpečnosti pro poskytování soustavného dohledu nad radiační ochranou jako služby. V rámci tohoto procesu zajišťujeme pro naše zákazníky řádné plnění zákonných požadavků na radiační ochranu daného pracoviště (proškolení osob, dohled nad prováděním zkoušek, příp. komunikace s úřady apod.)

Provádění zkoušek provozní stálosti a zkoušek dlouhodobé stability měřících zařízení

Zajišťujeme provádění zkoušek provozní stálosti dle Vyhl. 307/2002 Sb. pomocí řádně ověřených měřidel.Zkoušky dlouhodobé stability jsou zajišťovány ve spolupráci s s partnerskými subjekty s povolením k těmto zkouškám.

Dodávky uzavřených radionuklidových zářičů (URZ)

Pro potřeby našich zákazníků zajišťujeme dodávky URZ určené pro průmyslové použití (např. Co60, Cs137, Am241-Be)