Služby a servis

Inštalácie a opravy radiometrickej merací techniky

V rámci dodávky našich produktov robíme aj inštalácie a nastavenie do koncové užívateľské podoby. Firma NUMET je držiteľom povolení Státního úřadu jaderné bezpečnosti ( český kompetentný úrad pre dozor nad zdrojmi ionizujúceho žiarenia) pre inštalácie zariadení, ktoré obsahujú zdroj ionizujúceho žiarenia. Robíme pozáručné opravy nami vyrábané merací techniky a v jednotlivých prípadoch i cudzej merací techniky, pokiaľ je založená na rovnakom meracím princípe.

Pre potreby našich zákazníkov dodávame v spolupráci s našimi partneri URZ (uzavreté radionuklidové žiariče) určené pre priemyslové použití (napr. Co60, Cs137, Am241-Be)