Referencie

holcim.jpg
Holcim (Česko) a.s., člen koncernu
(cementáreň Prachovice)
Hladinomery NMT RAK 98 – meraní hladín cementárskej suroviny, slínku a vápenca
Vlhkomer NMT 204 meraní vlhkosti trosky.
Služby sústavného dohľadu nad radiačnou ochranou
Povedali o nás
cmc.jpg
Českomoravský cement, a.s. nástupnická společnost
(cementárna Radotín)
Indikátory priechodnosti NMT RAK 99 – meraní nálepku cementárskej suroviny
Povedali o nás
cmc.jpg
Českomoravský cement, a.s. nástupnická společnost
(cementáreň Mokrá)
Hladinomer NMT RAK 98 – meraní hladín cementárskej suroviny a vápence
Indikátor priechodnosti NMT RAK 99 - meraní nálepkov cementárskej suroviny meranie nálepkov cementárenskej suroviny
Povedali o nás
Od firmy NUMET používame merače priechodnosti NMT RAK 99, hladinomery NMT RAK 98. Meraní je použito v drsných prevádzkových podmienkach a pracuje spoľahlivo.
Ivan Konečný - Pracovník údržby a osoba zodpovedná za radiačnú ochranu v závode
hranice.jpg
Cement Hranice, a.s.
(cementárna Hranice)
Hladínoměry NMT RAK 98 – meraní hladín sadrovca
Indikátor priechodnosti NMT RAK 99 - meraní nálepkov cementárskej suroviny meranie nálepkov cementárenskej suroviny
Povedali o nás
NMT RAK 99 nám spoľahlivo pomáha pri kontrole priechodnosti cyklónových výmenníkov, hladinomery NMT RAK 98 sú nedielnou súčasťou podávanie sadrovca na cementovej mlynici. Súčasne oceňujeme aj kvalitný a včasný servis k zariadením.
Ing. Pavel Honzík – vedúci prevádzkovej údržby
tz.jpg
Třinecké železárny, a.s.
Indikátory hladín NMT RAK 98 - meraní hladiny železné rudy
Zaistení povolení a ostatných procesov v súvislosti s prevzatím neutrónového analyzátoru
Povedali o nás
acelor.jpg
ArcelorMittal Ostrava a.s.
(závod Ostrava - Kunčice)
Indikátory priechodnosti NMT RAK 99 - meraní hladiny železné rudy
Vlhkomery NMT - 204 – meraní vlhkosti koksu
Povedali o nás
cetris.jpg
Cidem, a.s.
(divízia Cetris výroba cementotrieskových dosiek)
Vlhkomery NMT 204 meraní vlhkosti cementotrieskové zmesi
Služby sústavného dohľadu nad radiačnou ochranou
Povedali o nás
Na výrobnej linke cementotrieskových dosiek máme inštalované 2 vlhkomery NMT-204, čo nám uľahčilo reguláciu a riadenie optimálnej výroby cementotrieskové zmesi.
Robert Mildner - technológ závodu
kavalier.jpg
Kavalierglass, a.s.
(sklárna Sázava)
Hladinomery skloviny NUE 1203 meraní hladiny skloviny vo sklárskej peci
Služby sústavného dohľadu nad radiačnou ochranou
Povedali o nás
Prvý rádiometrický hladinomer skloviny NUE 1203 sme si kúpili už v roku 2004 a v súčasné dobe ich už máme päť a iné než tieto už by sme nechceli.
Ing. Bohuslav Vtípil - vedúci odboru technológie
isover.jpg
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s
(divize Isover – závod Častolovice )
Hladinoměry NMT RAK 98 - meraní hladiny vstupnej vsádzky
Vlhkomer NMT – 204 meraní vlhkosti koksu
Povedali o nás
bohemia.jpg
Crystalite Bohemia s.r.o.
(skláreň Světlá nad Sázavou)
Služby sústavného dohľadu nad radiačnou ochranou
Povedali o nás