NMT-212

  • určený pre meraní vlhkosti materiálu na pase
  • umožňuje zmerať vlhkosť veľkého množstva materiálu
  • nezávislý na teplote, farbe a granulometrii meraného materiálu
  • v prípade rôznej výšky vrstvy na pase je súčastí i rádiometrické meraní hrúbky tejto vrstvy
  • presné priemerné výsledky i pri heterogénnom rozložení vlhkosti
  • súčastí je skladovací obal pre detekčnú jednotku pre dodržanie požiadavky radiačnej ochrany v prípade odstávky zariadenia
  • v súčasné dobe vyvíjame prototyp tohto výrobku a budeme ho nechávať typovo schvaľovať u SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost – český kompetentný úrad)