NMT-204

 • určené pre meraní vlhkosti v zásobníku, keď je detekčná jednotka obklopená zo všetkých strán meraným materiálom
 • detekčný systém je založený na spomaľovaní neutrónového žiarenia na atómoch vodíku
 • ideálny pre kontinuálne meranie vlhkosti sypkých materiálov
 • promerá vlhkosť veľkého množstva materiálu
 • nezávislý na teplote, farbe a granulometrii meraného materiálu
 • presné priemerné výsledky i pri heterogénnom rozložení vlhkosti
 • prevádzkovo vysoko spoľahlivý a bezporuchový
 • vlhkomer NMT-204 je typovo schválený SÚJB (Státní uřad pro jadernou bezpečnost – český kompetentný úrad)
 • Ako zdroj neutrónov je vždy použitý 241Am-Be do max. aktivity 3,7 GBq
 • napájanie: 24 V DC
 • napájací prúd: 315 mA
 • rozsah pracovnej teploty:
  • detekčná jednotka -20°C až +150 °C
  • celé zařízení -15°C až +70 °C
 • krytie:
  • jednotka predzosilňovača s VN zdrojom IP 66
  • vyhodnocovacia jednotka IP 54
 • rozmery a uchytenie:
  • detekčná jednotka (podľa použitého detektoru) najčastejšie priemer 22 x 210 mm
  • jednotka predzosilňovača s VN zdrojom 255x180x 90 mm
  • pripevnenie 165x239 mm, M4
  • vyhodnocovací jednotka 120x200x300 mm
  • pripevnenie 160x260, M6