NMT RAK 109

 • vylepšená rádiometrická detekčno-vyhodnocovacia jednotka pre meraní priechodnosti
 • základný detekčný systém tvoria 3 Geiger-Müllerovy detektory
 • vylepšená elektronika oproti jednotke NMT RAK 99
 • výstup analógový 4-20 mA zobrazujúci priechodnosť technolog. zariadenia
 • možnosť meraní viacej druhov materiálov (výber nastavení pre daný materiál sa prevádza diaľkovo prúd. slučkou)
 • ostatní charakteristiky sú zhodné s NMT RAK 99
 • jednotka vybavená displejom
 • jednotka obsahuje software a jednoduché ovládanie, ktorým je možné meniť jednotlivé parametre (napr. mer. čas, rozpätí odpovedajúci 4 a 20 mA, voľba žiariča pre kompenzáciu úpadku žiarení atd.)
 • kompenzácia úpadku množstva žiarení pri použitiu URZ s krátkym polčasom rozpadu (napr. 60Co)
 • napájanie: štandardne 24 V DC
 • napájací prúd: 150 mA
 • rozsah prevádzkové teploty: -15 až +60°C
 • hmotnosť: do 0,7 kg
 • možnosť voľby rôznych druhov prevádzkových krytov:
  • plastový nepriehľadný: rozmery 180x95x81 mm
   pripevnenie 165x79 mm, M4
  • plastový priehľadný: rozmery 180x95x55 mm
   pripevnenie 165x79 mm, M4
  • hliníkový: rozmery 215x12x90 mm
   pripevnenie 204x28 mm, M4
 • krytie: IP54