Měření průchodnosti

9-rak99.jpg NMT RAK 99
základní rádiometrická detekčno-vyhodnocovacia jednotka pre meraní priechodnosti. Iba dopredaj a servis stávajúcich inštalovaných jednotiek.
Detail produktov >>
10-rak109.jpg NMT RAK 109
vylepšená rádiometrická detekčno-vyhodnocovacia jednotka pre meraní priechodnosti. Základný detekčný systém tvoria 3 Geiger-Müllerovy detektory.
Detail produktov >>
11-nue1029.jpg NUE 1209
najlepší detekčná účinnosť medzi ponúkanými merači priechodnosti, najvyššia presnosť. Základný detekčný systém tvoria scintilačný detektor s fotonásobičom a predzosilňovačom
Detail produktov >>