NUE 1303

 • široké aplikačné využitie v uzavretých potrubných systémoch
 • meraní hustoty vrátane možnosti stanovení ostatných parametrov dopravovaných materiálov (hmotnosť, výkon)
 • presnosť meraní až 0,5 % absolútnej hodnoty merané veličiny
 • poskytnutí okamžitých i sumarizovaných hodnôt meraných veličín
 • možnosť indikácie medzných stavov
 • Vyrábané vo spolupráci s firmou Dentec
 • napájanie: 230 V AC
 • napájací prúd: 250 mA
 • rozsah prevádzkové teploty: detekčná jednotka -10°C až +60 °C (pri vyšších teplotách je detekčná jednotka umiestená do puzdra chladeného vodou)
 • vyhodnocovacia časť +5°C až +55 °C
 • hmotnosť:
  • detekčná jednotka 0,5 kg
  • vyhodnocovacia časť 7,5 kg
 • krytie:
  • detekčná jednotka IP 30
  • vyhodnocovacia časť IP 55
 • rozmery
  • detekčná jednotka: priemer 48 x 270 mm
  • vyhodnocovacia časť 400 x 400 x150 mm