NMT RAK 108

 • vylepšená verzie rádiometrickej detekčno-vyhodnocovacej jednotky pre meranie hladín
 • tato jednotka potrebuje oproti základnému modelu (NMT RAK 98) k svojej prevádzke nižšiu úroveň žiarenia
 • výstup releový (digitálny 0-1 ) zobrazujúci, či hladína dosiahla požadované úrovne lebo nie
 • základný detekčný systém tvoria 3 Geiger-Müllerovy detektory
 • vylepšená elektronika oproti základnej jednotke (NMT RAK 98)
 • ostatní parametri zhodné s NMT RAK 98
 • napájanie: 24 V DC
 • napájací proud: 100 mA
 • rozsah prevádzkové teploty: -15 až +60°C
 • hmotnosť: do 0,6 kg
 • možnosť voľby rôznych druhov pracovných krytov:
  • plastový nepriehľadný: rozmery 180x95x81 mm
   pripevnenie 165x79 mm, M4
  • plastový priehľadný: rozmery 180x95x55 mm
   pripevnenie 165x79 mm, M4
  • hliníkový: rozmery 215x12x90 mm
   pripevnenie 204x28 mm, M4
 • krytie: IP54
 • kontrolné diódy
  • zelená: prítomnosť vstupného napájania
  • žltá : prítomnosť napätie v detektoroch
  • červená: prítomnosť ionizujúceho žiarenia
 • trimr umožňujúci nastavení citlivosti spínaní detekčno-vyhodnocovacej jednotky