NMT RAK 98

 • základná rádiometrická detekčno-vyhodnocovací jednotka pre meranie hladín
 • prevádzkovo vysoko spoľahlivá a bezporuchová
 • výstup releový (digitálny 0-1 ) zobrazujúci, či hladína dosiahla požadované úrovne lebo nie
 • základný detekčný systém tvoria 2 Geiger-Müllerovy detektory
 • napájanie: 24 V DC, 230 VAC
 • napájací prúd: 100 mA
 • výstup: releový (digitálny)
 • rozsah prevádzkové teploty: -15 - +60°C
 • hmotnosť: 0,6 kg
 • krytie: IP66
 • rozmery: 180x95x55 mm
 • kontrolné diódy
  • zelená: prítomnosť vstupného napájania
  • žltá : prítomnosť napätie v detektoroch
  • červená: prítomnosť ionizujúceho žiarenia
 • URZ volený na základe prežarovanej hrúbky materiálu a jeho hustoty
 • použiteľné druhy radionuklidov Co60, Cs137
 • maximálna aktivita 37 GBq