Měření hladiny

6-rak98.jpg NMT RAK 98
základná rádiometrická detekčno-vyhodnocovací jednotka pre meranie hladín.Prevádzkovo vysoko spoľahlivá a bezporuchová.
Detail produktov >>
7-rak108.jpg NMT RAK 108
vylepšená verzie rádiometrickej detekčno-vyhodnocovacej jednotky pre meranie hladín.Tato jednotka potrebuje oproti základnému modelu (NMT RAK 98) k svojej prevádzke nižšiu úroveň žiarenia.
Detail produktov >>
48-nue1203.jpg NUE 1203
vyvinuto pre kontinuálne meraní hladíny roztavené skloviny.Vyvinuto pre kontinuálne meraní hladíny roztavené skloviny.
Detail produktov >>