Produkty – vyberte požadovaný druh meraní

Všetky ponúkané výrobky sú určené pre bezkontaktné on-line meraní dané veličiny.

Meranie hladíny
Rádiometrické meranie hladín sa využíva tam, kde iné metódy zlyhávajú (napr. z dôvodu vysokých teplôt, prašnosti, ex prostredia)
Zobraziť produkty >>
Meranie priechodnosti
Rádiometrické meranie priechodnosti sa uplatňuje najme na výmenníkoch cementáreň, kde presnou a včasnou informácií zabraňuje vzniku vážnych prevádzkových stavov
Zobraziť produkty >>
Meranie vlhkosti
Naše neutrónové vlhkomery sú určené najme pre meranie sypkých materiálov a meria veľký objem materiálu čo má vplyv na vyšší reprezentatívnosť
Zobraziť produkty >>
Meranie hustoty
Meranie hustoty rádiometrickou metódou je založené na princípu závislosti zoslabenia gama žiarenia v závislosti na hustote prežiarovaného materiálu
Zobraziť produkty >>