Reference

holcim.jpg
Holcim (Česko) a.s., člen koncernu
(cementárna Prachovice)
Hladinoměry NMT RAK 98 - měření hladin cementářské suroviny, slínku a vápence
Vlhkoměr NMT 204 měření vlhkosti strusky.
Zajišťování služeb soustavného dohledu nad radiační ochranou
Řekli o nás
cmc.jpg
Českomoravský cement, a.s. nástupnická společnost
(cementárna Radotín)
Indikátory průchodnosti NMT RAK 99 - měření nálepku cementářské suroviny
Řekli o nás
cmc.jpg
Českomoravský cement, a.s. nástupnická společnost
(cementárna Mokrá)
Hladinoměry NMT RAK 98 - měření hladin cementářské suroviny a vápence
Indikátor průchodnosti NMT RAK 99 - měření nálepků cementářské suroviny
Řekli o nás
Od firmy NUMET používáme měřiče průchodnosti NMT RAK 99, hladinoměry NMT RAK 98. Měření je použito v drsných provozních podmínkách a pracuje spolehlivě.
Ivan Konečný - Pracovník údržby a dohlížející osoba závodu
hranice.jpg
Cement Hranice, a.s.
(cementárna Hranice)
Hladinoměry NMT RAK 98 - měření hladin sádrovce
Indikátor průchodnosti NMT RAK 99 - měření nálepků cementářské suroviny
Řekli o nás
NMT RAK 99 nám spolehlivě pomáhá při kontrole průchodnosti cyklonových výměníku, hladinoměry NMT RAK 98 jsou nedílnou součástí podávání sádrovce na cementové mlýnici. Současně oceňujeme i kvalitní a včasný servis k těmto zařízením.
Ing. Pavel Honzík – vedoucí provozní údržby
tz.jpg
Třinecké železárny, a.s.
Indikátory hladin NMT RAK 98 - měření hladiny železné rudy
Zajištění povolení a ostatních procesů v souvislosti s převzetím neutronového analyzátoru
Řekli o nás
acelor.jpg
ArcelorMittal Ostrava a.s.
(závod Ostrava - Kunčice)
Indikátory průchodnosti NMT RAK 99 - měření hladiny železné rudy
Vlhkoměry NMT - 204 – měření vlhkosti koksu
Řekli o nás
cetris.jpg
Cidem, a.s.
(divize Cetris výroba cementotřískových desek)
Vlhkoměry NMT 204 měření vlhkosti cementotřískové směsi
Zajišťování služeb soustavného dohledu nad radiační ochranou
Řekli o nás
Na výrobní lince cementotřískových desek máme instalovány 2 vlhkoměry NMT - 204, což nám usnadnilo regulaci a řízení optimální výroby cementotřískové směsi.
Robert Mildner - technolog závodu
kavalier.jpg
Kavalierglass, a.s.
(sklárna Sázava)
Hladinoměry skloviny NUE 1203 měření hladiny skloviny ve sklářské peci
Zajišťování služeb soustavného dohledu nad radiační ochranou
Řekli o nás
První radiometrický hladinoměr skloviny NUE 1203 jsme si pořídili už v roce 2004 a v současné době jich už máme pět a už bychom jiné nechtěli.
Ing. Bohuslav Vtípil - vedoucí odboru technologie
isover.jpg
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s
(divize Isover – závod Častolovice )
Hladinoměry NMT RAK 98 - měření hladiny vstupní vsázky
Vlhkoměr NMT – 204 měření vlhkosti koksu
Řekli o nás
bohemia.jpg
Crystalite Bohemia s.r.o.
(sklárna Světlá nad Sázavou)
zajišťování služeb soustavného dohledu nad radiační ochranou
Řekli o nás