NMT-212

  • určen pro měření vlhkosti materiálu na pase
  • proměřuje vlhkost velkého množství materiálu
  • nezávislý na teplotě, barvě a  granulometrii měřeného materiálu
  • v případě různé výšky vrstvy na pase je součástí i radiometrické měření tloušťky této vrstvy
  • přesné průměrné výsledky i při heterogenním rozložení vlhkosti
  • součástí je stínící obal pro dodržení požadavků radiační ochrany
  • v současné době vyvíjíme prototyp tohoto výrobku a budeme ho nechávat typově schvalovat u SÚJB