NMT-204

 • určen pro měření vlhkosti v zásobníku, kdy je detekční jednotka obklopena ze všech stran měřeným materiálem
 • detekční systém je založen na zpomalování neutronového záření na atomech vodíku
 • ideální pro kontinuální měření vlhkosti sypkých materiálů
 • proměřuje vlhkost velkého množství materiálu
 • nezávislý na teplotě, barvě a  granulometrii měřeného materiálu
 • přesné průměrné výsledky i při heterogenním rozložení vlhkosti
 • provozně vysoce spolehlivý a bezporuchový
 • vlhkoměr NMT-204 je typově schválen SÚJB
 • Jako zdroj neutronů je vždy použit 241Am-Be do max. aktivity 3,7 GBq
 • napájení: 24 V DC
 • napájecí proud: 315 mA
 • rozsah pracovních teplot:
  • detekční jednotka -20°C až +150 °C
  • celé zařízení -15°C až +70 °C
 • krytí:
  • jednotka předzesilovače s VN zdrojem IP 66
  • vyhodnocovací jednotka IP 54
 • rozměry a uchycení:
  • detekční jednotka (dle použitého detektoru) nejčastěji průměr 22 x 210 mm
  • jednotka předzesilovače s  VN zdrojem 255x180x 90 mm
  • připevnění 165x239 mm, M4
  • vyhodnocovací jednotka 120x200x300 mm
  • připevnění 160x260, M6