NMT RAK 99

Českomoravský cement, a.s. nástupnická společnost
(cementárna Radotín)
Indikátory průchodnosti NMT RAK 99 - měření nálepku cementářské suroviny
Řekli o nás
Cement Hranice, a.s.
(cementárna Hranice)
Hladinoměry NMT RAK 98 - měření hladin sádrovce
Indikátor průchodnosti NMT RAK 99 - měření nálepků cementářské suroviny
Řekli o nás
NMT RAK 99 nám spolehlivě pomáhá při kontrole průchodnosti cyklonových výměníku, hladinoměry NMT RAK 98 jsou nedílnou součástí podávání sádrovce na cementové mlýnici. Současně oceňujeme i kvalitní a včasný servis k těmto zařízením.
Ing. Pavel Honzík – vedoucí provozní údržby
ArcelorMittal Ostrava a.s.
(závod Ostrava - Kunčice)
Indikátory průchodnosti NMT RAK 99 - měření hladiny železné rudy
Vlhkoměry NMT - 204 – měření vlhkosti koksu
Řekli o nás
CEMMAC, a.s.
(cementárna Horné Srnie - Slovensko)
Indikátor průchodnosti NMT RAK 99  - měření nálepku cementářské suroviny
Vlhkoměr NMT 204  - měření vlhkosti strusky
Řekli o nás

Zpět na produkty