NMT RAK 98

Holcim (Česko) a.s., člen koncernu
(cementárna Prachovice)
Hladinoměry NMT RAK 98 - měření hladin cementářské suroviny, slínku a vápence
Vlhkoměr NMT 204 měření vlhkosti strusky.
Zajišťování služeb soustavného dohledu nad radiační ochranou
Řekli o nás
Českomoravský cement, a.s. nástupnická společnost
(cementárna Mokrá)
Hladinoměry NMT RAK 98 - měření hladin cementářské suroviny a vápence
Indikátor průchodnosti NMT RAK 99 - měření nálepků cementářské suroviny
Řekli o nás
Od firmy NUMET používáme měřiče průchodnosti NMT RAK 99, hladinoměry NMT RAK 98. Měření je použito v drsných provozních podmínkách a pracuje spolehlivě.
Ivan Konečný - Pracovník údržby a dohlížející osoba závodu
Cement Hranice, a.s.
(cementárna Hranice)
Hladinoměry NMT RAK 98 - měření hladin sádrovce
Indikátor průchodnosti NMT RAK 99 - měření nálepků cementářské suroviny
Řekli o nás
NMT RAK 99 nám spolehlivě pomáhá při kontrole průchodnosti cyklonových výměníku, hladinoměry NMT RAK 98 jsou nedílnou součástí podávání sádrovce na cementové mlýnici. Současně oceňujeme i kvalitní a včasný servis k těmto zařízením.
Ing. Pavel Honzík – vedoucí provozní údržby
Třinecké železárny, a.s.
Indikátory hladin NMT RAK 98 - měření hladiny železné rudy
Zajištění povolení a ostatních procesů v souvislosti s převzetím neutronového analyzátoru
Řekli o nás
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s
(divize Isover – závod Častolovice )
Hladinoměry NMT RAK 98 - měření hladiny vstupní vsázky
Vlhkoměr NMT – 204 měření vlhkosti koksu
Řekli o nás
Slévárna Heunisch Brno s.r.o.
Hladinoměr NMT RAK 98
Zajišťování služeb soustavného dohledu nad radiační ochranou
Řekli o nás
Vápenka Vitošov s.r.o.
Hladinoměry NMT RAK 98
Zajišťování služeb soustavného dohledu nad radiační ochranou
Řekli o nás

Zpět na produkty