NMT RAK 98

 • základní radiometrická detekčně-vyhodnocovací jednotka pro měření hladin
 • provozně vysoce spolehlivá a bezporuchová
 • výstup releový (digitální 0-1 ) zobrazující, zda hladina dosáhla požadované úrovně nebo ne
 • základní detekční systém tvoří 2 Geiger-Müllerovy detektory
 • napájení: 24 V DC, 230 VAC
 • napájecí proud: 100 mA
 • výstup: releový (digitální)
 • rozsah pracovních teplot: -15 - +60°C
 • hmotnost: 0,6 kg
 • krytí: IP66
 • rozměry: 180x95x55 mm
 • kontrolní diody
  • zelená: přítomnost vstupního napájení
  • žlutá : přítomnost napětí v detektorech
  • červená: přítomnost ionizujícího záření
 • URZ volen na základě prozařované tloušťky materiálů a jeho hustoty
 • použitelné druhy radionuklidů Co60, Cs137
 • maximální aktivita 37 GBq