Produkty - vyberte požadovaný druh měření

Všechny nabízené výrobky jsou určeny pro bezkontaktní on-line měření dané veličiny.

Měření hladiny
Radiometrické měření hladin se využívá tam, kde jiné metody selhávají (např. z důvodu vysokých teplot, prašnosti, ex prostředí)
Zobrazit produkty >>
Měření průchodnosti
Radiometrické měření průchodnosti se uplatňuje hlavně na výměnících cementáren, kde přesnou a včasnou informací zabraňuje vzniku vážných provozních stavů
Zobrazit produkty >>
Měření vlhkosti
Naše neutronové vlhkoměry jsou určené hlavně pro měření sypkých materiálů, přičemž změří velký objem materiálu což má vliv na vyšší reprezentativnost měření.
Zobrazit produkty >>
Měření hustoty
Měření hustoty radiometrickou metodou je založeno na principu závislosti zeslabení gama záření v závislosti na hustotě prozařovaného materiálu
Zobrazit produkty >>